89. Mateřská školka Plzeň

Beseda pro rodiče - Jak teď, tak potom

Srdečně zveme rodiče na besedu na téma


„JAK TEĎ, TAK POTOM“


• vliv pohybového vývoje od narození na fyzickou zralost dítěte
• vhodné pohybové aktivity dítěte v předškolním věku
• jak vybrat optimální nábytek, boty a pohybové pomůcky pro dítě

Beseda bude probíhat ve třídě Motýlků v I. pavilonu A 
29. května 2018 v době od 16:00 hodin.
Přednášející je fyzioterapeutka Jana Skalová

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy