89. Mateřská školka Plzeň

Festival sportu

Třída Motýlci se účastní dne 20. 6. 2019 Festivalu sportu. Batůžky s pitím s sebou.

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy