89. Mateřská školka Plzeň

Informace pro rodiče-Ošetřovné

 

Pokud potřebujete vydat Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření MŠ, pošlete prosím požadavek pomocí SMS, případně kontaktujte ředitelku školy na tel.  724 137 865.

 

 

 

 

V Plzni dne 24. 3. 2020                                                                                                                 Bc Jiřina Solfronková

                                                                                                                                                                  ředitelka školy

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy