89. Mateřská školka Plzeň

Projekt Cvičíme se zvířátky

Ve školním roce 2017/2018 se naše MŠ zúčastnila projektu České obce sokolské s názvem Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. V rámci projektu děti během roku plnily různé úkoly z oblasti sportovní  všestrannosti. Na závěr roku dostaly děti diplomy a drobné dárky za účast v projektu.

Diplom.

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy