89. Mateřská školka Plzeň

Berušky

Začátek školního roku je obdobím adaptace. Naše snahy se obvykle soustřeďují na to, aby vše proběhlo bez traumat a aby nebylo příliš mnoho slziček. Naším hlavním záměrem je vytvořit dítěti takové podmínky k pobytu v mateřské škole, aby se do ní rádo vracelo a cítilo se v ní bezpečně.
Snažíme se dětem nabídnout dostatek příležitostí k vlastní činnosti a objevovat svět především prožitkem a zkušeností. Během roku pracujeme s třídním vzdělávacím plánem nazvaným:


Beruška letí do světa.


Hlavním cílem třídy Berušek je vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná, kamarádská atmosféra a děti se zde cítí dobře. Klademe důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc, spolupráci. Vedeme děti k samostatnému jednání. Svým výchovným působením podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, schopnost dětí najít své místo mezi ostatními. Učíme se společnému soužití a aktivitě v rámci vzájemně domluvených pravidel.
Naší prioritou je spolupráce s rodinou. Umožňujeme rodičům vstupovat do třídy a těší nás jejich zájem o práci dětí i učitelek.


Třídní učitelky: Věra Hasenöhrlová a  Jana Němcová


Telefonní číslo na třídu:  601 558 038  

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy