89. Mateřská školka Plzeň

Čmeláčci

Ve třídě Čmeláčků je 26 dětí z toho 4 děti s odkladem školní docházky a 5 dětí mladších. Ve třídě je 14 chlapců a 12 děvčat. 1 dívka má individuální vzdělávání. Během celého školního roku se zaměříme na samostatné poznávání všeho živého i neživého. Povedeme děti k tomu, aby byly schopny se správně vyjadřovat, motivovat sebe navzájem, umět hodnotit své chování k sobě i k druhému. Náš třídní vzdělávací program :


Za čmeláčkem do pohádky,


bude založen na dobře známých pohádkách, ve kterých si přiblížíme některé životní situace, vžijeme se do rolí lidí i zvířátek. Čekají nás zájmové kroužky, jako jsou tanečky, bruslení, plavání a anglický jazyk. Budeme pořádat spoustu výletů do přírody a do města, pravidelně budeme navštěvovat workshopy v Techmánii a Depu. Fantazijní představy, zájem a zvídavost dětí budou pro nás hlavním vodítkem v celém školním roce. Spolu se třídou Včeliček se účastníme projektu "Povídej" obecně prospěšné společnosti MEZI NÁMI, v němž se setkávají děti z MŠ a staří lidé při společných činnostech.
V celém školním roce se budeme věnovat komunikačním schopnostem dětí, zaměříme se na děti s logopedickými nedostatky, budeme pracovat před logopedickým zrcadlem, využijeme také práce s IT technikou – interaktivní tabule, tablety, robotické včely a robotická myška.

Paní učitelky: Eva Pekařová a Ivana Jindřichová


Telefonní číslo na třídu: 601 558 040

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy