89. Mateřská školka Plzeň

Motýlci


Ve školním roce 2019 - 20 chodí do třídy Motýlků 25 dětí ve věku 4 až 5 let. Z toho je 8 chlapců a 17 holčiček. V našem TVP s názvem


Poleťte s námi za pohádkou,


nás bude náš motýlek provázet světem pohádek a příběhů, které pomáhají rozvíjet dětskou představivost a pozorování světa kolem nás.
Naším cílem je umožnit dětem samostatně objevovat, zkoušet, experimentovat, rozvíjet zvídavost, samostatnost, toleranci a sebepoznání. Děti mají možnost vyjadřovat své myšlenky, představy, přání a nápady a mají možnost ukázat co samy umí a dokáží. Během celého roku budeme chodit s batůžkem na výlety do přírody, do města, do divadla, do Techmánie, do ZOO. Rádi bychom i nadále spolupracovali s obvodní knihovnou na Slovanech, kterou jsme v loňském roce několikrát navštívili. Společně oslavíme naše narozeniny a svátky a postaráme se o naší bylinkovou zahrádku. S maminkou a tatínkem se pravidelně sejdeme v naší třídě, kde si budeme hrát, povídat a vyrábět překvapení. Společně se snažíme vytvářet laskavé a přátelské prostředí, do kterého se každý den budeme rádi vracet.

Paní ředitelka: Bc. Jiřina Solfronková

Paní učitelky: Marie Langová a  Miroslava Kotálová


Telefonní číslo na třídu:  601 558 039

 

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy