89. Mateřská školka Plzeň

Naše třídy

Do jednotlivých tříd jsou rozdělovány děti dle věku. V současné době máme v naší školce pět tříd. Čtyři třídy jsou větší s kapacitou 28 dětí a poslední třída je koncipována pro menší počet dětí.

Světlušky - hospodářský pavilon

Motýlci, Čmeláčci - přední pavilon A

Včelky, Berušky - zadní pavilon B

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy