89. Mateřská školka Plzeň

Včelky


Třída včeliček je věkově smíšená a chodí do ní celkem 23 dětí. Z toho je 13 dětí předškolního věku, 9 je mladších pěti let a 1 s odkladem školní docházky. Dívek k nám chodí 16 a chlapců 7.

V průběhu celého školního roku budeme společně vstupovat do pohádek a s nimi budeme objevovat svět kolem nás. Povedeme děti k samostatnosti, ohleduplnosti, toleranci, komunikaci mezi osobami (dětmi i dospělými) tak, aby jim byl umožněn snadný nástup do 1. ročníku ZŠ.
Třídní vzdělávací program s názvem

 „Pojďte s námi do pohádky …“


Běžná náplň našich činností je doplněna o kurzy plavání a bruslení, návštěvy divadel a jiných kulturních i sportovních akcí, výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, navštívíme Techmánii (workshop). Spolu se třídou Čmeláčků se účastníme projektu "Povídej" obecně prospěšné společnosti MEZI NÁMI, ve kterém se setkávají děti z MŠ a staří lidé při společných činnostech. Pestrá nabídka vybavení naší třídy hračkami a výchovně vzdělávacími pomůckami je obohacena o interaktivní tabuli, robotické včelky a tablety, s nimiž děti mohou samostatně pracovat. Díky zvýšenému výskytu logopedických obtíží u dnešních dětí obecně, budeme pravidelně zařazovat aktivity na rozvoj komunikačních dovedností a jednotlivé prvky logopedické prevence.
 
 
Paní učitelky:   Věra Kalinová a  Blanka Komišová


Telefonní číslo na třídu:  606 036 547

 

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy