89. Mateřská školka Plzeň

Platby 2019/ 2020

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

• pro školní rok 2019/20 je výše školného 555,- Kč (musí být zaplaceno nejpozději do 15. dne v daném měsíci)
• úhrada školného trvalým příkazem na číslo účtu 602 35 311/0100 (září – červen)
• variabilní symbol: uvádějte číslo, které Vám bylo přiděleno
• do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Úplata za školní stravování (stravné)

Vedoucí školní jídelny Jana Biskupová

Email:  biskupovaja@ms89.plzen-edu.cz

Mobil: 702 283 740 ( volat pouze v době úředních hodin )

Úřední hodiny vedoucí ŠJ:

    v pracovní dny08:30 - 11:00      12:30 -14:30           

Číslo účtu školní jídelny: 227 30 311/0100


Úhrada úplaty za školní stravování probíhá bezhotovostním způsobem:
a) bezhotovostně na určený účet – souhlasem k inkasu (číslo účtu přinesou rodiče/zákonní zástupci vedoucí školní jídelny)
b) bezhotovostně jednorázovou platbou na účet školní jídelny
c) vklad na účet školní jídelny v Komerční bance - peníze mohou zákonní zástupci dítěte složit na přepážce v bance.
Stravné se hradí vždy do 10. dne v měsíci.
Přesnou částku na konkrétní měsíc najdou zákonní zástupci na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd.
Při nástupu dítěte uhradí zákonný zástupce jednorázovou zálohu ve výši 1500,- Kč.

Finanční norma:
36,-
Kč - pro děti 3 - 6 let
39,- Kč pro děti 7 leté


 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy