89. Mateřská školka Plzeň

Provoz

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY  :  Mateřská škola je otevřena od 6:30 do 16:00

Příchod dětí 6:30 - 8:00
Odchody dětí po obědě12:00 - 12:15
Odpolední vyzvedávání14:15 - 16:00

USPOŘÁDÁNÍ DNE:

Časový rozvrh dne je variabilní a vychází jak z potřeb dětí, tak z aktuální situace.
• Příchod dětí do mateřské školy 6:30 – 8:00 hodin
• Spontánní zájmové hry a aktivity podle volby dětí,didakticky cílené činnosti, spontánní učení ve skupinách i individuálně
• Ranní cvičení
• Dopolední svačina
Řízené činnosti a aktivity zaměřené na rozvoj poznávacích a kreativních schopností jednotlivých dětí
• Pobyt venku, hry na zahradě, vycházky do okolní přírody
• Oběd, osobní hygiena, vyzvedávání dětí po obědě
• Odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi, které budou odcházet do ZŠ
• Spontánní hry a činnosti, odpolední svačina
• Odchody dětí od 14:15 do 16:00 hodin

 

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy