89. Mateřská školka Plzeň

Předběžné informace k zápisům

Na následujícím odkazu naleznete předběžné informace k zápisům do MŠ na školní rok 2020/2021.

https://www.plzen.eu/vzdelavani/materske-skoly/materske-skoly-6.aspx

Podrobnější informace a konkrétní termíny budou doplněny později, sledujte prosím  informace zde na webu.

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy