Vláda ČR se dne 22. 4. 2021 usnesla na tom, že se v pondělí 26. dubna 2021 kompletně otevřou mateřské školy v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji.

   V mateřských školách v Plzeňském kraji se tedy od 26. 4. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ.

Provoz MŠ bude probíhat standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, se spojováním v ranních a odpoledních hodinách, bez testování dětí a bez povinnosti nosit roušku).