Do jednotlivých tříd jsou rozdělovány děti dle věku. V současné době máme v naší školce pět tříd. Čtyři třídy jsou větší s kapacitou 28 dětí a poslední třída je koncipována pro menší počet dětí.

  • Světlušky – hospodářský pavilon.
  • Motýlci a Čmeláčci – přední pavilon A.
  • Včelky a Berušky – zadní pavilon B.