Třídu Berušky tvoří nejmladší děti ve věku 3 -4 let.  Ve školním roce 2020/2021 máme zapsáno 26 dětí.  U těch nejmenších  je vstup do  mateřské školky významným životním okamžikem, proto se snažíme, aby tento vstup a adaptace na prostředí byly co nejpohodovější.

Naším hlavním záměrem je vytvořit dítěti takové podmínky k pobytu v mateřské škole, aby se do ní rádo vracelo a cítilo se v ní bezpečně. Snažíme se dětem nabídnout dostatek příležitostí k vlastní činnosti a objevovat svět především prožitkem a zkušeností. Během roku pracujeme s třídním vzdělávacím plánem nazvaným:

“Za Beruškou do světa”

Hlavním cílem třídy Berušek je vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná, kamarádská atmosféra a děti se zde cítí dobře. Klademe důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc, spolupráci. Vedeme děti k samostatnému jednání. Svým výchovným působením podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, schopnost dětí najít své místo mezi ostatními. Učíme se společnému soužití a aktivitě v rámci vzájemně domluvených pravidel.

Naší prioritou je spolupráce s rodinou. Umožňujeme rodičům vstupovat do třídy a těší nás jejich zájem o práci dětí i učitelek.

 

Třídní učitelky: Věra Hasenöhrlová a  Mgr. Vanda Kaštánková

Telefonní číslo na třídu: 601 558 038