89. Mateřská školka Plzeň

Berušky


     Třídu Berušek tvoří nejmladší děti ve věku 3-4 let. Ve školním roce 2017/2018 je ve třídě zapsáno 28 dětí, z toho 18 děvčat a 10 chlapců. Hlavním cílem třídy je vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná, kamarádská atmosféra a děti se zde cítí dobře. Klademe důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc, spolupráci. Vedeme děti k samostatnému jednání. Naší prioritou je spolupráce s rodinou. Umožňujeme rodičům vstupovat do třídy a těší nás jejich zájem o práci dětí i učitelek. Nejdůležitější aktivitou celého dne je pro nás hra.


ZA BERUŠKOU DO SVĚTA


     Tento třídní vzdělávací program navazuje na ŠVP v návaznosti RVP PV a bude nás provázet známým pohádkami i dětskými písničkami. Snažíme se o to, aby učení probíhalo přirozeně, nenásilně, a hravou formou.


Třídní učitelky: Věra Hasenöhrlová a  Jana Němcová


Telefonní číslo na třídu:  601 558 038  

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy