Třídu Berušek tvoří nejmladší děti ve věku 3-4 let. Ve školním roce 2022/2023 je ve třídě 11 dívek a 10 chlapců. V letošním školním roce s námi pracuje asistentka pedagoga, která bude nápomocna p.učitelkám.

Hlavním cílem třídy je vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná, kamarádská atmosféra a děti se zde cítí dobře. Klademe důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc, spolupráci. Vedeme děti k samostatnému jednání. Svým výchovným působením podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, schopnost dětí najít své místo mezi ostatními. Učíme se společnému soužití a aktivitě v rámci vzájemně domluvených pravidel.

Snažíme se dětem nabídnout dostatek příležitostí k vlastní činnosti a objevovat svět především prožitkem a zkušeností.

Naší prioritou je spolupráce s rodinou. Těší nás, když se rodiče zajímají o práci dětí i učitelek.

Začátek školního roku je obdobím adaptace. Naše snahy se obvykle soustřeďují na to, aby vše proběhlo bez traumat a aby nebylo příliš mnoho slziček. Naším hlavním záměrem je vytvořit dítěti takové podmínky k pobytu v mateřské škole, aby se do ní rádo vracelo a cítilo se v ní bezpečně.

 

Třídní učitelky:  Věra Hasenöhrlová a  Mgr. Vanda Kaštánková

Asistentka pedagoga: Gabriela Pašková

Telefonní číslo na třídu: +420 601 558 038