Ve třídě Čmeláčků je celkem 22 dětí ve věku 5-7 let.  1 dítě s individuálním vzděláváním a 5 dětí s OŠD.

V této třídě stále rozšiřujeme a obohacujeme vzdělávací nabídku.

Třídní vzdělávací program pro tento školní rok se nazývá :

,,Chceš-li poznat celý svět, poleť s námi tam a zpět.“

Nabízené činnosti a aktivity zaměřujeme na přípravu dětí pro úspěšný vstup do základní školy. U dětí rozvíjíme motoriku, pohybové i rozumové dovednosti, řeč, chování, city, nadání a talent, respektujeme potřebu individuální péče. Vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení, využíváme situačního učení k řešení různých situací, co nejvíce prostoru poskytujeme pro spontánní hru, zařazujeme smyslové hry, experimentování, metodu pokusu a omylu.

Využíváme IT techniky – Bee Bot, tablety, interaktivní tabule.

Nad rámec běžné vzdělávací nabídky jsou dětem nabízeny nadstandardní aktivity –  výuka anglického jazyka, taneční hry, bruslení, jízda na koloběžkách.

Paní učitelky:  Ivana Jindřichová a Jana Němcová

Asistentka pedagoga: Helena Dražková

Telefonní číslo na třídu: +420 601 558 040