89. Mateřská školka Plzeň

Čmeláčci

Čmeláčci

Ve třídě Čmeláčků je 26 předškolních dětí a 2 děti mladší(11 dívek a 17 chlapců), z toho 5 dětí má odklad školní docházky. Během celého školního roku se zaměříme na samostatné poznávání všeho živého i neživého. Povedeme děti k tomu, aby byly schopny se správně vyjadřovat, motivovat sebe navzájem, umět hodnotit své chování k sobě i k druhému.
Náš třídní vzdělávací program :

Kouzla pohádek

bude založen na příbězích a pohádkách dětem známých i neznámých, ve kterých si přiblížíme některé životní situace, vžijeme se do rolí lidí i zvířátek. Čekají nás zájmové kroužky, jako jsou tanečky, bruslení, plavání a anglický jazyk. Budeme pořádat spoustu výletů do přírody a do města, pravidelně budeme navštěvovat workshopy v Techmánii. Fantazijní představy, zájem a zvídavost dětí budou pro nás hlavním vodítkem v celém školním roce. Spolu se třídou Včeliček se účastníme projektu "Povídej" obecně prospěšné společnosti MEZI NÁMI, v němž se setkávají děti z MŠ a staří lidé při společných činnostech.

Paní učitelky: Eva Pekařová a Ivana Jindřichová


Telefonní číslo na třídu: 601 558 040

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy