Ve třídě Čmeláčci je 26  dětí  z toho 5 děti s odkladem školní docházky. Ve třídě je 11 chlapců a 15 děvčat. Během celého školního roku se zaměříme na samostatné poznávání všeho živého i neživého. Povedeme děti k tomu, aby byly schopny se správně vyjadřovat, motivovat sebe navzájem, umět hodnotit své chování k sobě i k druhému.
Náš třídní vzdělávací program :

Kouzla pohádek

bude založen na dobře známých pohádkách, ve kterých si přiblížíme některé životní situace, vžijeme se do rolí lidí i zvířátek. Čekají nás zájmové kroužky, jako jsou tanečky, bruslení, anglický jazyk, atd. Budeme pořádat spoustu výletů do přírody a do města, pravidelně budeme navštěvovat workshopy v Techmánii a DEPO2015. Fantazijní představy, zájem a zvídavost dětí budou pro nás hlavním vodítkem v celém školním roce. Spolu se třídou Včeliček se účastníme projektu “Povídej” obecně prospěšné společnosti MEZI NÁMI, v němž se setkávají děti z MŠ a staří lidé při společných činnostech.

V celém školním roce se budeme věnovat komunikačním schopnostem dětí, zaměříme se na děti s logopedickými nedostatky, budeme pracovat před logopedickým zrcadlem, využijeme také práce s IT technikou – interaktivní tabule, tablety, robotické včely a robotická myška.

Paní učitelky:  Ivana Jindřichová

Telefonní číslo na třídu: 601 558 040