89. Mateřská školka Plzeň

Včelky

 Včelky

Třída Včeliček je třídou smíšeného typu a je tvořena z poloviny předškoláky, zbytek třídy tvoří děti 4-5 leté. Naším cílem je, aby obě strany získaly ze společného soužití to nejlepší. Malé děti se učí přirozeně nápodobou od těch starších a starší děti zase vedeme k tomu, aby mladší děti respektovaly a uměly jim vhodně pomoci, poradit. Naší prioritou je, aby děti byly ve třídě spokojené a šťastné, a mohly se plně seberealizovat a rozvíjet. Předškolní děti průběžně připravujeme na bezproblémový vstup do základní školy.

Včelka letí do pohádky.

V našem třídním vzdělávacím programu budeme společně se včeličkou vstupovat do pohádek a pomocí otevřených příběhů, hledání různých řešení a logických možností, pokusů a různých forem her objevovat vše, co nás obklopuje a co s životem souvisí. Běžná náplň našich činností je doplněna o kurzy plavání a bruslení, návštěvy divadel a jiných kulturních i sportovních akcí, výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Spolu se třídou Čmeláčků se účastníme projektu "Povídej" obecně prospěšné společnosti MEZI NÁMI, ve kterém se setkávají děti z MŠ a staří lidé při společných činnostech. Pestrá nabídka vybavení naší třídy hračkami a výchovně vzdělávacími pomůckami je obohacena o dětský počítač plný vzdělávacích programů a interaktivní tabuli, s nimiž děti mohou samostatně pracovat. (Práce s informacemi a informačními technologiemi rozvíjí nenásilným způsobem myšlení, představivost, kreativitu apod.). Díky zvýšenému výskytu logopedických obtíží u dnešních dětí obecně, budeme pravidelně zařazovat aktivity na rozvoj komunikačních dovedností a jednotlivé prvky logopedické prevence.

 
Paní učitelky:   Věra Kalinová a  Mgr. Vanda Kaštánková


Telefonní číslo na třídu:  606 036 547

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy