Naši třídu ve školním roce 2022/2023 tvoří jak děti předškolního věku, tak i děti mladšího školního věku. Třídu Včelek navštěvuje celkem 21 dětí. Z těchto dětí je 9 chlapců a 11 dívek. Z celkového počtu dětí ve třídě máme 1 dítě s OŠD, 1 dítě s individuálním vzděláváním, 10 žáků mladších pěti let (3 – 4 roky).

Školním rokem nás bude provázet kamarád včelař Jára (maňásek) a s jeho doprovodem budeme absolvovat veškeré akce a výchovně-vzdělávací proces.

Povedeme děti k samostatnosti, zodpovědnosti, ohleduplnosti, toleranci, předčtenářské a předmatematické gramotnosti a komunikaci mezi osobami tak, aby jim byl umožněn snadný nástup do 1. ročníku ZŠ.

Třídní vzdělávací program má tento školní rok název: „Včelař Jára a jeho kamarádi…“

Běžná náplň našich výchovně-vzdělávacích činností je doplněna o kurzy plavání, bruslení, návštěvy divadel a jiných kulturních i sportovních akcí, výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Pestrá nabídka vybavení naší třídy hračkami a výchovně-vzdělávacími pomůckami je obohacena o interaktivní tabuli, robotické včelky a tablety, s nimiž děti mohou samostatně pracovat. Díky zvýšenému výskytu logopedických obtíží u dnešních dětí obecně, budeme pravidelně zařazovat aktivity na rozvoj komunikačních dovedností a jednotlivé prvky logopedické prevence.

 

Paní učitelky:  Blanka Komišová a Eva Pekařová

Asistentka pedagoga:  Simona Klimešová

 

Telefonní číslo na třídu: +420 606 036 547