Třída Včeliček je složená z dětí předškolního věku a chodí do ní celkem 24 dětí. Z toho jsou 2 s odkladem školní docházky. Dívek k nám chodí 11 a chlapců 13.

V průběhu celého školního roku budeme společně vstupovat do pohádek a s nimi budeme objevovat svět kolem nás. Povedeme děti k samostatnosti, ohleduplnosti, toleranci, komunikaci mezi osobami (dětmi i dospělými) tak, aby jim byl umožněn snadný nástup do 1. ročníku ZŠ.

Třídní vzdělávací program s názvem „Pojďte s námi do pohádky …“

Běžná náplň našich činností je doplněna o kurzy plavání, návštěvy divadel a jiných kulturních i sportovních akcí, výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Pestrá nabídka vybavení naší třídy hračkami a výchovně vzdělávacími pomůckami je obohacena o interaktivní tabuli, robotické včelky a tablety, s nimiž děti mohou samostatně pracovat. Díky zvýšenému výskytu logopedických obtíží u dnešních dětí obecně, budeme pravidelně zařazovat aktivity na rozvoj komunikačních dovedností a jednotlivé prvky logopedické prevence.

Paní učitelky: Věra Kalinová a  Blanka Komišová

Telefonní číslo na třídu: 606 036 547