Ve školním roce 20222/23 chodí do třídy Motýlků  20 dětí ve věku 4 až 5 let. Z toho je 13 chlapců a 7 holčiček. 5 dětí je vietnamské národnosti, 1 dítě ukrajinské národnosti a 1 dítě je s asistentem pedagoga. V našem TVP s názvem

Pojďte s námi za pohádkou,

nás bude náš motýlek provázet světem pohádek a příběhů, které pomáhají rozvíjet dětskou představivost a pozorování světa kolem nás. Naším cílem je umožnit dětem samostatně objevovat, zkoušet, experimentovat, rozvíjet zvídavost, samostatnost, toleranci a sebepoznání. Děti mají možnost vyjadřovat své myšlenky, představy, přání a nápady a mají možnost ukázat co samy umí a dokáží. Během celého roku budeme chodit s batůžkem na výlety do přírody, do města, do divadla, do Techmánie, do ZOO. V letošním roce mohou děti navštěvovat kroužek anglického jazyka pod vedením zkušené lektorky, taneční kroužek a plavecký výcvik v bazénu na Slovanech. Rádi bychom i nadále spolupracovali s obvodní knihovnou na Slovanech, kterou jsme v loňském roce několikrát navštívili. Společně oslavíme naše narozeniny a svátky a postaráme se o naší bylinkovou a květinovou zahrádku. S maminkou a tatínkem se pravidelně sejdeme v naší třídě, kde si budeme hrát, povídat a vyrábět překvapení. Společně se snažíme vytvářet laskavé a přátelské prostředí, do kterého se každý den budeme rádi vracet.

Paní ředitelka: Bc. Jiřina Solfronková

Paní učitelky: Marie Langová a  Miroslava Kotálová

Asistentka pedagoga: Bc. Jana Polatová

Telefonní číslo na třídu: +420 601 558 039