Ve školním roce 2020/2021 chodí do třídy Motýlků 25 dětí ve věku 4 – 5 let z toho 11 chlapců a 14 holčiček.

V našem TVP s názvem:

S Večerníčkem za pohádkou,

nás bude náš motýlek provázet světem pohádek a příběhů, které pomáhají rozvíjet dětskou představivost a pozorování světa kolem nás. Naším cíle je umožnit dětem samostatně objevovat, zkoušet, experimentovat, rozvíjet samostatnost, zvídavost, toleranci a sebepoznání. Děti mají možnost vyjadřovat své myšlenky, představy, přání a nápady. Mají možnost ukázat, co samy umí a dokáží. Během celého roku budeme chodit s batůžky na výlety do města do přírody, do divadla, do Techmanie a Zoologické zahrady. Rádi bychom i nadále spolupracovali s obvodní knihovnou na Slovanech, kterou jsme v loňském roce několikrát navštívili. Společně oslavíme naše narozeniny, svátky a postaráme se o školní bylinkovou zahrádku. S maminkou a tatínkem se budeme pravidelně scházet ve třídě, kde si budeme hrát, povídat a vyrábět překvapení. Společně se snažíme vytvářet laskavé a přátelské prostředí do kterého se budeme každý den rádi vracet.

Paní ředitelka: Bc. Jiřina Solfronková

Paní učitelky: Marie Langová a  Miroslava Kotálová

Telefonní číslo na třídu: 601 558 039