1. Úplný oficiální název povinného subjektu. 89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost.
Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování

Viz: Zřizovací listina

Zřizovatel – statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.  Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení. Kontakty
5. Platby. Školné a stravné
6. Identifikační číslo školy (IČ). 70940690
7. Daňové identifikační číslo (DIČ). CZ 70940690

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty. Údaje o rozpočtu

ŠVP k dispozici v šatnách dětí

Zřizovací listina

9. Žádosti o informace. Místo a způsob podání
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání. Kontakty
11. Opravné prostředky. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí):

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře. Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde:
Žádost o přijetí do MŠ
Přihláška ke stravování – k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
Evidenční list dítěte – k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ (květen ) –  Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

V průběhu roku k vyzvednutí v kanceláři MŠ.

Pověření k vyzvedávání dítěte –  k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ.

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů,
podle nichž povinný subjekt jedná
a rozhoduje, které stanovují právo
žádat informace a které upravují
další práva občanů ve vztahu
k povinnému subjektu, a to včetně
informace, kde a kdy jsou tyto
předpisy k nahlédnutí.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.
Sazebník úhrad za poskytování informací

Dosud nebylo řešeno.

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence. Nejsou uzavřeny.
17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020