podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů.

1. Název 89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování

Viz: Zřizovací listina

Zřizovatel – Plzeň statutární město, funkci zřizovatele vykonává Rada městského obvodu Plzeň 2

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.  Organizační struktura Škola se člení na ředitelství, na úsek pedagogický, správní a stravování

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Případné platby lze poukázat Školné a stravné
6. IČO 70940690
7. Plátce daně z přidané hodnoty Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty 8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

ŠVP – k dispozici v šatnách dětí

8. 2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu

9. Žádosti o informace Místo a způsob podání
10. Příjem podání a podnětů Místo a způsob, kde lze podat žádost, nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Kontakty

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Dosud nebylo řešeno

13. Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny
14.  Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím 2019, 2020, 2021