89. mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace

Plzeň, Habrová 8

Ředitelka školy:
Bc. Jiřina Solfronková

Telefon:
724 137 865

E-mail:
solfronkovaji@ms89.plzen-edu.cz

Telefony podle tříd

Berušky:  +420 601 558 038

Včelky:  +420 606 036 547

Motýlci:  +420 601 558 039

Čmeláčci:   +420 601 558 040

Světlušky:  +420 607 088 976