Třída Světlušek se nachází v hlavní budově hospodářského pavilonu. Je zde zapsáno 13 dětí ve věku 4 – 5 let. Z toho je 7 chlapců a 6 dívek.

Motto naší třídy:

„Ve školce se máme rádi,

jsme tu všichni kamarádi.

Objevovat svět nás baví,

jsme veselí a hraví.“

Vzhledem k věku dětí vychází náš třídní vzdělávací program

„Proletíme vrátky rovnou do pohádky“ 

zejména z pohádek, říkadel a písniček. Cílem je prohlubovat v dětech zájem o poznávání světa, rozvíjet kladný vztah k přírodě, mít se vzájemně rádi, umět se respektovat a pomáhat si. Dále si budeme upevňovat hygienické návyky, pravidla třídy a dbát na správný rozvoj řečových schopností. Preferujeme zdravý životní styl pro správný rozvoj osobnosti po stránce psychické, fyzické a sociální. Nadále se budeme snažit o to, aby v naší třídě panovala přátelská atmosféra a byla místem, kde bude bezpečno a kam se všichni budeme těšit a rádi vracet. Naučíme se spoustu básniček, písniček, budeme cvičit, tančit, vyrábět, objevovat a zkoumat.

V průběhu celého školního roku budeme navštěvovat akce pořádané MŠ, poznávat okolí a zapojovat se do aktivit spojených s tradicemi.

Paní učitelka:  Věra Kalinová

Telefonní číslo na třídu:   +420 607 088 976