89. Mateřská školka Plzeň

Světlušky

Předností naší třídy je její útulnost a rodinné prostředí s malým počtem dětí. Je nás tu jen 13 Světlušek, 9 děvčat a 4 chlapci, ve věku 3-4 roky. Název našeho TVP je

„Se Světluškou poznáváme svět kolem sebe“.

Rádi malujeme, zpíváme, hrajeme a posloucháme pohádky, cvičíme a tančíme. Dětem se věnujeme individuálně a skupinově, dle jejich věku, schopností a zájmů. Hlavním cílem třídy je vytvořit fungující kolektiv, chceme, aby se u Světlušek cítili všichni bezpečně a příjemně. Vytváříme příznivé klima ve třídě a podporujeme pěkné vztahy mezi dětmi a vzájemnou pomoc a empatii.


Paní učitelka:  Mgr. Hana Hamzová


Telefonní číslo na třídu:   607 088 976

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy