Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

  • pro školní rok 2022/23 je výše školného 600,- Kč (musí být zaplaceno nejpozději do 15. dne v daném měsíci)
  • úhrada školného trvalým příkazem na číslo účtu 602 35 311/0100 (září – červen)
  • variabilní symbol: uvádějte číslo, které Vám bylo přiděleno
  • do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Úplata za školní stravování (stravné)

Vedoucí školní jídelny:

Mobil: +420 702 283 740 (školní kuchyně)

Číslo účtu a způsob platby

Číslo účtu školní jídelny: 227 30 311/0100

Úhrada úplaty za školní stravování probíhá bezhotovostním způsobem:

a) bezhotovostně na určený účet – souhlasem k inkasu (číslo účtu přinesou rodiče/zákonní zástupci vedoucí školní jídelny)

b) bezhotovostně jednorázovou platbou na účet školní jídelny

c) vklad na účet školní jídelny v Komerční bance – peníze mohou zákonní zástupci dítěte složit na přepážce v bance.

Stravné se hradí vždy do 15. dne v měsíci.

Přesnou částku na konkrétní měsíc najdou zákonní zástupci na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd.

Při nástupu dítěte uhradí zákonný zástupce jednorázovou zálohu ve výši 1500,- Kč.

Finanční norma:

40,- Kč – pro děti 3 – 6 let
45,- Kč pro děti 7 leté