Provozní doba

Mateřská škola je otevřena od 6:30 do 16:00.

Příchod dětí – 6:30 až 8:00
Odchody dětí po obědě – 12:00 až 12:15
Odpolední vyzvedávání – 14:15 až 16:00

Uspořádání dne

Časový rozvrh dne je variabilní a vychází jak z potřeb dětí, tak z aktuální situace.

  • Příchod dětí do mateřské školy 6:30 – 8:00 hodin
  • Spontánní zájmové hry a aktivity podle volby dětí,didakticky cílené činnosti, spontánní učení ve skupinách i individuálně
  • Ranní cvičení
  • Dopolední svačina
  • Řízené činnosti a aktivity zaměřené na rozvoj poznávacích a kreativních schopností jednotlivých dětí
  • Pobyt venku, hry na zahradě, vycházky do okolní přírody
  • Oběd, osobní hygiena, vyzvedávání dětí po obědě
  • Odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi, které budou odcházet do ZŠ
  • Spontánní hry a činnosti, odpolední svačina
  • Odchody dětí od 14:15 do 16:00 hodin