Tato informace se týká všech občanů města, kde dochází i k likvidaci infekčních odpadů.

Doporučení Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19, by měly svůj veškerý odpad včetně použitých roušek a kapesníků ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

V Plzni dne 24. 3. 2020

Bc. Jiřina Solfronková
ředitelka škol