Prosíme rodiče dětí, které se aktuálně vrátily ze zahraniční dovolené, aby věnovali pozornost následujícím informacím (viz příloha) a řídili se při nástupu jejich dětí do MŠ danými pokyny ministerstva zdravotnictví.

Děkujeme za pochopení.

Aktuální Opatření MZ