Vyřizuje / linka: Ing. P. Pech / +420 720 042 714 Plzeň 24. 3. 2020

Spis. značka: 618/EÚ/PPE/PMDP/2020

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

Vážení rodiče,

v posledních třech letech proběhla na všech základních školách v Plzni úspěšná akce pod označením „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“. Při zápisu nových prvňáčků vždy rodiče těchto prvňáčků obdrželi i veškeré materiály k této oblíbené akci. Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR probíhají letošní zápisy prvňáčků v jiném – omezeném režimu. Z těchto důvodů nejsme schopni v termínu zápisu Vám rodičům osobně předat materiály k této akci. Vše najdete na webových stránkách plzenskakarta.cz v záložce „Akce pro prvňáčky“. Na stránce „Formuláře“ je poté možné stáhnout „Žádost o vydání Plzeňské karty“ a „Obecné obchodní podmínky“, které potřebujete k získání Plzeňské karty.

Předpokládáme, že se situace zlepší a proběhnou plánovaná červnová setkání rodičů budoucích prvňáčků se zástupci školy. Na těchto setkáních budete moci také získat veškeré materiály k této akci.

Děkujeme za spolupráci

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

DALŠÍ INFORMACE JAK POSTUPOVAT