V pondělí 31. října proběhnou v odpoledních hodinách na jednotlivých třídách Výtvarné dílny pro rodiče a děti. Pojďme se sejít a společně vytvořit něco pěkného. Bližší informace k tematickému zaměření, případně co si máte donést se dozvíte přímo na vašich kmenových třídách.

Začínáme ve 14:30 a můžete přicházet a odcházet průběžně, dle vašich časových možností. Zakončíme zhruba v 16.00

Halloweenská dýně