V pátek 11. října 2019 proběhne v naší MŠ akce nazvaná Pohyb P1 – testování pohybových dovedností předškoláků ( týká se předškoláků ze třídy Včelky a Čmeláčci). Předškoláci budou zdolávat různé sportovní disciplíny přímo ve své třídě. Prosím dejte v tento den dětem oblečení vhodné na sport, které je nebude omezovat v pohybu. Děkujeme.