Školné za březen bude po znovuotevření mateřských škol vráceno podle počtu uzavřených dní poměrnou částí na účty zákonného zástupce.