Děti v distanční výuce mají nárok na oběd za dotovanou cenu. Z organizačních a technických důvodů není naše mateřská škola schopna zajistit provoz školního stravování tak, aby byla zajištěna všechna protiepidemická opatření, proto je provoz školní jídelny přerušen.