I v době pandemie, kdy vzájemné návštěvy nejsou možné, stále udržujeme kontakt se seniory z Domova sv. Aloise posíláním různých vlastnoručně vyrobených dárků pro radost.

viz fotogalerie