1.      Podzimní hru na procvičení rychlé a správné pohybové reakce a na držení rovnováhy si můžete zahrát společně s dětmi na procházce. Nejdříve dětem vysvětlete pravidla hry, jaké pohybové úkony a za jakých podmínek je budete dodržovat: Chůzi, nejlépe v parku napadaným listím budete doprovázet slovy: ,, listí šustí ˮ.  Pokud řeknete ,, kaštan ˮ, děti poskočí, pokud řeknete: ,, žalud padá ˮ, bude to znamenat otáčení se kolem vlastní osy, pokud řeknete: ,,stojíme na větvičce ˮ, budete stát na jedné noze.

Postupně můžete kombinovat i několik domluvených slov najednou.

2.      Zkus s maminkou chytat padající listy ze stromů pro procvičení rychlé orientace v prostoru a postřehu. Kdo jich chytil více?

3.      Poznej přírodninu dle hmatu. Maminka ti dá přes oči šátek nebo přetáhne čepici a ty zkusíš uhádnout přírodninu (plod, list, větvička,…) jen dle hmatu. Nakonec uhádnuté přírodniny můžete spočítat.