Čáp je velký pták,                                                     ( velký kruh před tělem)
dělá klapy, klap.                                                       ( ruce klapou před tělem)
umí stát na jedné noze,                                          ( stoj na jedné noze)
umí létat po obloze.                                                ( ruce jako křídla létají)
Hnízdo staví na komíně,                                        ( ruce nad hlavu)
rozhlíží se po krajině.                                              ( ruka k čelu, jako když koukáme do dálky)
Pak si potichoučku vyčká                                       ( prst na ústa, jako když máme být potichu a šeptáme)
na žabičku u rybníčka.