V letošním školním roce se naše mateřská škola aktivně zapojila ve spolupráci s 23. mateřskou školou Plzeň , Topolová 3, příspěvkovou organizací do projektu Klokanovy školky, která je pro letošní rok centrem kolegiální podpory (CKP).

Cílem tohoto projektu je hlavně propojení mateřských škol a společné sdílení zkušeností, prohloubení dovedností pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte, formou workshopů a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinést ucelený  podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.