89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace se v roce 2015 zapojila do projektu „TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ.

Stručný popis projektu

Projekt TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele
mateřských škol podpořil profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol
a školských zařízení v oblasti polytechnického vzdělávání, představil možnosti
polytechnického vzdělávání v raném věku dítěte a nabídl moderní, atraktivní a metodicky
efektivní nástroje a postupy prakticky využitelné ve vzdělávacích programech mateřských
škol.

V rámci projektu bylo vyvinuto 5 vzdělávacích programů akreditovaných v systému DVPP
spolu se studijními materiály, metodikami a dalšími studijními oporami.
Techmania vytvořila pro učitele mateřských škol vzdělávací programy s didaktickými kufříky,
se kterými mohou aktivity s dětmi realizovat. Celkem je pět variant:

  • Technické a přírodní materiály,
  • Přírodní a fyzikální zákony,
  • Profese, činnosti a nářadí,
  • Aktivní řešení technického problému
  • Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce.

Vzdělávacích programů se z naší mateřské školy zúčastnilo 6 pedagogických pracovníků
a 1 učitelka se zúčastnila zahraniční stáže v Halifaxu a v Manchesteru.

Děti se díky projektu Techmania – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání naučily
například zatlouct hřebík do dřeva nebo postavit ze speciální hmoty most.

Originální dřevěná konstrukční polytechnická stavebnice umožňuje vytvářet různé funkční
sestavy se zaměřením na technické detaily. Rozvíjí manuální zručnost a představivost
a je určena převážně pro děti (od 4 let). Jednotlivé díly jsou uloženy v krabicích, které lze
také využít pro tvořivou činnost.

Soubory ke stažení

Nova Dimenze 2015 2
Nova Dimenze 2015 1